domov kontakt letovanje predstavitev podružnice domov kontakt letovanja predstavitev podružnice aktualno aktualno
+386 (0)64 108 750
Vse ponudbe veljajo do zapolnitve prostih mest.
Last - Minute potovanja
Last - Minute obvestila
SINDIKAT TAM
2000 Maribor
Cesta k Tamu 11
Izdelava spletnih strani @ 2015
Sindikat   kovinske   in   elektroindustrije   -   Sindikat   TAM   (skrajšan   naziv:   SKEI TAM)    je    organizacijska    oblika    Sindikata    kovinske    in    elektroindustrije Slovenije.   Glede    na    vsebino    dela,    v    skladu    s    statutom    SKEI    in    lastnimi    pravili, opravlja     funkcijo     konference     sindikalnih     podružnic,     v     katero     se povezujejo      predvsem      sindikalne      podružnice      in      druge            oblike organiziranosti   SKEI   v   podjetjih,   ki   poslujejo   na   lokaciji   sedanje   Poslovno proizvodne    cone    Tezno    t.j.    na    lokaciji    bivše    Tovarne    avtomobilov    v Mariboru.
SINDIKAT SKEI TAM